www.fpu.sk

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Supported using public funding by Slovak Arts Council

www.bratislava.sk

Podporené z Grantového programu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na podporu kultúry

Ars Bratislavensis

SODA gallery 

Gallery of Contemporary art

+421 907 85 35 62

info@sodagallery.sk

Gallery Address:

Školská 10, 811 07 Bratislava 1, Slovakia

View map here​​

Mailing Address >>

Openning hours: Daily by Appointment due to Covid situation

Copyright © SODA gallery , All Rights Reserved