1/1

SVÄTOPLUK MIKYTA 

OCTOBER 28, 2021 FROM 17.00

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SODA gallery
Školská 10
821 01 Bratislava
www.sodagallery.sk

Hours: Wed - Fri 2 - 6pm

and by appointment 

 

+421 907 85 35 62
Facebook / Instagram / Twitter

SVÄTOPLUK MIKYTA 

NEW NATURE 

OCTOBER 28, 2021 FROM 17.00

TEXT MARIKA KUPKOVÁ

EXHIBITION October 28 - November 19, 2021

The exhibition as a commentary, a memory, its presence, utopia and dystopia of a world in which the rules of future scenarios are no longer determined by man but by nature itself.

Svätopluk Mikyta (1973) is a visual artist and university teacher, co-founder of the residential platform Banská Stanica Contemporary. He lives in the countryside, works in the city. Since 2011 he has been running the Studio of Drawing and Graphics at the Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology. In 2003 he was a finalist for the Oskar Čepan Award, in 2008 he became its laureate. In 2011, he received the main Strabag Art Award. His works are represented in many domestic and foreign collections - e.g. Slovak National Gallery, Marek Collection, MUDAM Collection, Luxembourg, The Art Institute of Chicago, Städtische Galerie Biettigheim - Bissingen, Museum of Applied Arts in Prague, Bratislava City Gallery, International Museum of Ceramics in Bechyně and others.

The author is engaged in drawing, graphics, ceramics and experiments with "traditional" techniques, which he connects to rich installation units. In recent years, in connection with intensive movement and living in the countryside, it collects in nature natural, organic material, mushrooms, stones, bark and other natural products, as well as plastic waste or metal fragments "forgotten" in fields and forests in an effort to build natural, human closer and more sustainable visuals based on the principles of appropriation and recycling.

The project was supported by public funding in form of a scholarship granted by the Slovak Art Council

---

 

Výstava ako komentár, spomienka, jej sprítomňovanie, utópia a dystópia sveta, v ktorom už pravidlá scenárov budúcnosti neurčuje človek ale príroda sama. 

 

 

Svätopluk Mikyta (1973) je vizuálny umelec a vysokoškolský pedagóg, spoluzakladateľ rezidenčnej platform Banská Stanica Contemporary. Žije na vidieku, pracuje v meste. Od roku 2011 vedie Ateliér kresby a grafiky na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne. V roku 2003 bol finalistom Ceny Oskára Čepana, v roku 2008 sa stal jej laureátom. V roku 2011 získal hlavnú cenu Strabag Art Award. Jeho diela sú zastúpené v mnohých domácich a zahraničných zbierkach – napr. Slovenská národná galéria, Sbírka Marek, MUDAM Collection, Luxemburg, The Art Institute of Chicago, Städtische Galerie Biettigheim – Bissingen, Uměleckoprůmyslové museum Praha, Galéria mesta Bratislavy, Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni a ďalšie.

Autor sa venuje kresbe, grafike, keramike a experimentom s „tradičnými“ technikami, ktoré prepája do bohatých inštalačných celkov. V ostatných rokoch v súvislosti s intenzívnym pohybom aj pobytom na vidieku zbiera v prírode naturálie, organický materiál, huby, kamene, kôru a iné prírodniny, ale aj plastový odpad či kovové fragmenty „zabudnuté“ na poliach a v lesoch v snahe budovať prirodzenú, človeku bližšiu a udržateľnejšiu vizualitu založenú na princípoch apropriácie a recyklácie. 

 

Projekt z verejných zdrojov podporil formou štipendia Fond na podporu umenia.