Instalation view - Camping mysteries

HOME SWEET HOME

Vernisáž: 11. 12. 2013, streda o 19.00 hod.

 

Vystavujúci autori:

Csudai Ivan, Černušák Michal, Dokoupil Jiří Georg /GER/, Fiorenza Cristina /IT/, Frešo Viktor, Oroszová Ivana, Šramatyová Veronika, Štech Adam /CZ/, Tallová Lucia, Vagač Milan

 

Trvanie výstavy: 12. 12. 2013 – 31. 01. 2014

SODA gallery má nový domov! V novom výstavnom priestore na ploche 170m2 uvedie skupinovú výstavu autorov SODA gallery s hosťom maliarom Jiřím Georg Dokoupilom.

 

 

Adresa:

Školská 8, 81107 Bratislava

www.sodagallery.sk

tel.+421.907.853.562

 

Csudai Ivan

Prof. Ivan Csudai (1959) od roku 1990 pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a od roku 2005 je vedúcim  4. ateliéru na Katedre maľby a iných médií. Csudai patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenského výtvarného umenia, ktorý aktívne tvorí od osemdesiatych rokov. V rokoch 1990 – 1991 absolvoval štipendijný pobyt vo Viedni a v roku 1993 v Zürichu. Okrem výtvarného umenia sa veľmi aktívne venuje aj hudbe. Charakteristickým znakom Csudaiovej tvorby sú série obrazov implicitne uzatvorené príbuznými témami, artikulované spoločným individuálnym štýlom a označené vlastným názvom. Každý obraz potvrdzuje identitu Csudaiovho maliarskeho rukopisu, ale ho aj pomaly posúva a transformuje.

 

 Černušák Michal

Černušák (1982) vyštudoval maľbu na VŠVU v Bratislave (4. ateliér), kde momentálne pôsobí ako asistent prof. Ivana Csudaia. V roku 2007 získal Special Price na Essl Award CEE a jeho diela sú zastúpené v renomovaných domácich a zahraničných zbierkach (GMB, Sammlung Essl, ECB Collection, Wannieck Gallery a. i.). Autor vo svojich maľbách spája východiská staromajstrovských monumentálnych kompozícií so súčasným výtvarným jazykom, v ktorom kombinuje konkrétne výjavy s abstraktnými štruktúrami a precízny maliarsky rukopis s airbrushovou technikou.

 

Fiorenza Cristina

Talianská autorka Cristina Fiorenza (1973) žije a pôsobí vo Viedni. Študovala architektúru na Technische Universität Berlin, je víťazkou Strabag Artaward International - Award of Recognition a získala prvé miesto v súťaži Designing of the Winter Gardens in the geriatric´s center Favoriten, Vienna 2011. Tvorba autorky je silne ovplyvnená skúmaním kultúry bývania, krehkou konštrukciou prenosnej architektúry starovekých kočovných národov, otázkami migrácie, nadmernej urbanizácie a vzťahmi medzi veľkými mestami a prírodou. Fiorenza vytvára kresby a maľby na papieri. Využíva ceruzu, pastel, akryl, výšivky a textil - tieto materiály kombinuje a spája do pôsobivých plastických koláží.

 

Frešo Viktor

Viktor Frešo (1974) študoval sochárskych ateliéroch na bratislavskej VŠVU pod vedím prof. J. Jankoviča a prof. J.Hoffstädtera, a na pražskej AVU v maliarskom ateliéri V. Skrepla a v ateliéri Nových médií u M. Bielického. Jeho práce a celkový prístup k umeniu patrí k veľmi netypickým, ale zároveň silne reflektujú spoločenskú a kultúrnu situáciu. Vytvára rafinované koncepty a projekty, ktoré prezentuje ako zdanlivo jednoduché, uzatvorené umelecké diela ”Piece of art “. V tvorbe je často kritický a agresívne vyjadruje pohŕdanie samotnou výtvarnou scénou a jej procesmi, no s podtónom ľahkosti, humoru a hry. Frešo bol finalistom Ceny Oskára Čepana 2009 a založil niekoľko umeleckých skupín, ako napr EGOART, či Fifty-fifty group alebo BINDERFRESH (v spolupráci s Erikom Binderom).

 

Oroszová Ivana

Oroszová Ivana  (1985) v roku 2011 absolvovala štúdium v Ateliéri mal+by Klaudie Kosziby na VŠVU. Obsah tvorby Ivany Oroszovej sa od hry s postavami z rodinných albumov vo vlastnom imaginárnom priestore presunul k problematike zložitosti medziľudskej komunikácie. Osobitú štylizáciu, ktorá spočíva s umiestňovaní nesúrodých postáv do cudzej architektúry a farebnosťou vyvolávajúcou až dojem gýču celú vec úmyselne odľahčuje. Vo svojich maľbách vychádza zo silného pocitu, výnimočného okamihu, ktorý v človeku vyvoláva atmosféra konkrétneho miesta.

 

Šramatyová Veronika

Veronika Šramatyová (1977), absolventka doktorandského štúdia na VŠVU (Ateliér XXI prof. D. Fischera) a finalistka Essl Art Award Cee 2007, patrí k výrazným reprezentantkám súčasného vizuálneho umenia na Slovensku. Vo svojej tvorbe uplatňuje neokonceptuálne stratégie, ktoré špecificky aplikuje predovšetkým v médiu maľby. Charakteristickou črtou autorkiných malieb je ich hyperrealistické prevedenie v technike gvašu alebo oleja.

 

Štech Adam

Výrazný predstaviteľ mladej českej maľby Adam Štech (1980) v roku 2008 absolvoval Akadémiu výtvarných umění v Prahe, maliarsku školu prof. Jiřího Sopka a doc.Vladimíra Skrepla. Je laureátom 4. ceny kritiky za Mladú maľbu (Sdružení výtvarných kritikú ateoretikú, 2011) a cena ateliéru Jiřího Sopka (AVU Praha). Vo svojich obrazoch sa okrem skutočných príbehov inšpiruje námetmi či prvkami nájdených na internete, často do značnej miery nesúrodými. Pritom sa obracia k rôznym historickým epochám od baroka až ku kubizmu a prirodzene tak v novej kompozícií prepája rôzne časy a odlišné prostredia.

 

Tallová Lucia

Lucia Tallová (1985) v roku 2011 absolvovala štúdium v ateliéri prof. Ivana Csudaia na VŠVU. Získala ocenenie Strabag Artaward International - Award of Recognition a je víťazkou hlavnej ceny Maľba 2013 Nadácie VÚB. Tvorba Lucie Tallovej predstavuje intímne rozprávanie príbehov prostredníctvom média maľby. V obrazoch spája dve protichodné vizuálne skúsenosti: neosobný produkt industriálnej spoločnosti s tajomnou neidentifikovateľnou krajinou. Pre Tallovú je signifikantná prácou s čipkou, ktorá prezentuje nielen určitú vizuálnu kvalitu diela, ale aj ďalší vnútorný význam diela.

 

Vagač Milan

Milan Vagač (1987) je absolvent Vysokej školy výtvarných umení v ateliéri XXI prof. Daniela Fischera, víťaz Essl Art Award Cee 2011 a doktorand v Ateliéri mal+by Klaudie Kosziby. Napriek svojmu mladému veku patrí medzi výrazné osobnosti s jasne vyhraneným umeleckým programom, založeným predovšetkým na skúmaní formálnych ako i obsahových možností maliarskeho média a v posledných rokoch sa profiluje najmä konceptuálnymi inštaláciami  a objektami.

 

Špeciálny hosť výstavy Dokoupil Jiří

Jiří Georg Dokoupil (1954) je umelec českého pôvodu, ktorý žije a pôsobí v Nemecku. Patrí k najoriginálnejším maliarskym postavám postmodernej umeleckej vlny v západnej Európe. Je členom skupiny maliarov Mulheimer Freiheit, tvoriacich v Kolíne nad Rýnom. Dokoupilova tvorba  je charakteristická premenou rôznych formálnych štýlov maliarstva – naivistická maľba strieda energické a expresívne cykly. Autor postupne dospel k radikálnemu prehodnoteniu rukopisu, závislom na práci so štetcom a začal uplatňovať maľbu ako neustále objavovanie techniky.  K najznámejším Dokoupilových cyklom patria tzv. sviečkové obrazy, abstrakcie „maľované“ pneumatikami jazdiacimi krížom krážom po plátne, obrazy vytvorené farebnými mydlovými bublinami alebo monumentálne „filmové plátna“, ktoré vznikli pretláčaním jednotlivých sekvencií, políčok celého filmu na plátno. Taktiež vytvára obrazy vypraté v práčke, obrazy vytvorené šľahnutím biču či otlačkami zemiakov atď. Na výstave HOME SWEET HOME sa autor predstaví slovenskému publiku svojou maľbou mydlovými bublinami.

Copyright © SODA gallery , All Rights Reserved

SODA gallery 

Gallery of Contemporary art

+421 907 85 35 62

info@sodagallery.sk

Gallery Address:

Školská 10, 811 07 Bratislava 1, Slovakia

View map here​​

Mailing Address >>

Openning hours:

TEMPORARY CLOSED